موسس محترم آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد

با سلام و احترام
در صورت تمايل شركت در طرح نهضت مهارت آموزی برای كاركنان و خانواده كاركنان شاغلين و بازنشتگان سازمان و اداره كل آموزش فنی و حرفه ای با احتساب تخفيف 50 درصدی نسبت به نرخ مصوب می باشيد، با تكميل نمودن فرم زير اطلاعات خود را ثبت نماييد


"(اجباری)" فیلدهای مورد نیاز را نشان می دهد

تذكر1: اين فرم را فقط يكبار برای هر آموزشگاه يا شعبه خود بصورت كامل تكميل نماييد.
تذكر2: در ورود اطلاعات دقت نماييد، پس از ثبت امكان ويرايش فرم وجود ندارد.

جهت انتخاب چندگانه كليد CTRL را نيز نگهداريد
این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .